Pytanie
Pracownica w 2013 r. zarabiała 1600 zł przez 12 miesięcy (1181,38 zł netto do wypłaty). Od 1 do 31 stycznia 2014 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim (kod "B"). Obliczając według wzoru wynagrodzenie za powyższy okres:
- podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego: 1600,00
- 13,71% * 1600,00 = 1380,64 - dzienna stawka wynagrodzenia chorobowego: - 1380,64/30 = 46,02 - dzienna podstawa wymiaru:
- 46,02 * 100% = 46,02 - dzienna podstawa wymiaru x liczba dni zwolnienia lekarskiego = wynagrodzenie chorobowe za dany okres, czyli: 46,02 * 31 = 1426,66 Daje to kwotę wyższą, niż gdyby pracownica przepracowała cały miesiąc.
Gdzie pojawia się błąd?
Jak powinny wyglądać prawidłowe wyliczenia w przypadku miesięcy o liczbie dni różniej od 30?