Pytanie
Odbiorca rosyjski, nasz klient, chce zawrzeć w kontrakcie klauzulę, zgodnie z którą z tytułu ewentualnych reklamacji będziemy wystawiać na niego notę kredytową. Z uwagi na to, że będą to wysyłki do Rosji, a więc w ramach eksportu, przy którym następuje odprawa celna, nie ma możliwości robienia korekt do faktury, gdyż wiązałoby się to z koniecznością korekty zgłoszenia celnego (czego klient chciałby unikać).
Czy możemy wystawić dla klienta noty korygujące?
Co powinno znajdować się w treści takiej noty?
Czy ma to być informacja o tym, że mamy do czynienia z reklamacją (np. z powodu złej jakości, rozpakowania itp.)?
A może należy zawrzeć informację o kompensacie?
Czy w takim przypadku (gdy nie chcemy korygować zgłoszeń celnych) jedynym rozwiązaniem będzie wystawienie przez klienta noty obciążeniowej, w której obciąża nas kosztami reklamacji towaru niespełniającego wymagań jakościowych?
Naszym zdaniem, jeśli nie chcemy wystawiać faktur korygujących do sprzedaży eksportowej, to jedynym rozwiązaniem jest wystawianie not obciążeniowych przez klienta z Rosji.