Pytanie
Sp. z o.o. ma rok obrotowy trwający 12 miesięcy ale nie kalendarzowych (np. bieżący rok to lipiec 2011 r. - czerwiec 2012 r.).
Jak w CIT-8/0 należy pokazać, że spółka rozliczyła w roku obecnie zamykanym tj. 2011/2012 stratę podatkową z przełomu 2010/2011 r.?
Czy w części B.2 - jako rok poniesienia straty ma wpisać 2010 czy 2011 r.?