Pytanie
Spółka z o.o. zamierza opatentować opracowaną przez siebie metodę produkcji. W bieżącym roku podatkowym ponoszone są koszty związane z usługami rzecznika patentowego, koszty opłat do urzędu patentowego. Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej ww. kosztów w związku z programem Innowacyjna Gospodarka. Na dzień ponoszenia ww. kosztów nie mamy podpisanej umowy o dofinansowanie.
Czy mamy możliwość ujęcia w kosztach uzyskania przychodów ww. wydatków w miesiącu poniesienia (listopad, grudzień 2013 r.) skoro nie mamy wiedzy czy zostanie przyznane dofinansowanie?
Czy w sytuacji przyznania dofinansowania spółka będzie musiała skorygować ujęte w bieżącym roku koszty, czy ewentualnie wpływ dofinansowania będzie można ująć jako przychód w momencie wpływu środków z dotacji?