Pytanie
Pracownik przebywający na urlopie rodzicielskim pracował u swojego pracodawcy na 1/2 etatu w dniach 7-31 stycznia 2013 r. W tym okresie od 10 do 11 stycznia 2013 r. zachorował. Następnie złożył wniosek o wykonywanie pracy na 1/2 etatu od 10 do 28 marca 2014 r., jednak w okresie 17-18 marca 2014 r. znowu przebywał na zwolnieniu.
Jak poprawnie ustalić podstawę zasiłku za chorobę w okresie 17-18 marca 2014 r.?
Czy będzie ona kontynuacją zasiłku za okres 10-11 stycznia 2013 r.?