Pytanie
Pracownicy są zatrudnieni w podstawowym systemie czasu pracy - czteromiesięczny okres rozliczeniowy. Praca odbywa się na podstawie harmonogramów tworzonych na cały okres rozliczeniowy. Wynagrodzenie zasadnicze jest ustalone w stawce miesięcznej. W miesiącu styczniu pracownik zgodnie z harmonogramem ma przepracować 22 dni tj. 176 godzin, zgodnie z wyliczenia nominału czasu pracy pracownik powinien pracować w miesiącu styczniu 21 dni /168 godzin, dzień ten został zbilansowany w harmonogramie za miesiąc luty. Pracownik dodatkowo pracował 8 godzin w niedzielę, za którą to pracodawca nie udzielił mu dnia wolnego od pracy.
Jak prawidłowo wyliczyć wynagrodzenie za nadgodziny: dzieląc wynagrodzenie zasadnicze przez 176 godzin (harmonogram), czy też przez 168 godzin (nominał miesiąca)?