Pytanie
Urząd Miasta w wyniku inwentaryzacji ciągłej środków trwałych w 2012 r. sporządził protokół z inwentaryzacji dotyczący jednego z wydziałów gdzie określono, że niedoborem jest środek trwały o wartości brutto np. 5000 zł z tego umorzenie 1500 zł a wartość nieumorzona 3500 zł. W protokole zapisano, że na czas wyjaśnienia czy rzeczywiście powstał niedobór należy zaksięgować wartość brutto niedoboru na stronie Wn konta 240 Pozostałe rozrachunki w korespondencji ze stroną Ma konta 240 -analitycznego Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych.
Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego polegającego na poszukiwaniu środka trwałego w innych wydziałach ostatecznie okazało się, że ww. środek trwały jednak stanowi niedobór niezawiniony.
Jak powinien być zaksięgowany niedobór częściowo umorzonego środka trwałego wraz z likwidacją sald kont 240?