Pytanie
W ramach umowy franczyzowej (dalej Koncern) firmy partnerskie (dalej Partnerzy) jako franczyzobiorcy są zobowiązane do płacenia opłaty franczyzowej składającej się ze stałej kwoty oraz opłaty procentowej uzależnionej od wysokości osiągniętego obrotu z tytułu sprzedaży towarów i usług (sprzedawane towary nabywane są od innych kontrahentów niż Koncern). Równocześnie Partnerzy sprzedają produkty należące do Koncernu w jego imieniu i na jego rzecz za co otrzymują prowizyjne wynagrodzenie uzależnione od wysokości obrotu. Zgodnie z umową Partnerzy mają prawo działać pod marką franczyzodawcy i równocześnie mają obowiązek stosować się do narzuconych przez Koncern standardów. W ramach systemu motywacyjnego franczyzodowca ogłosił konkurs, którego przedmiotem jest badanie poziomu standardów operacyjnych (czystość, bezpieczeństwo, jakość obsługi, oferta towarowa, przestrzeganie BHP itp.) w firmach partnerskich działających pod marką Koncernu. Celem konkursu jest osiągnięcie i utrzymanie najwyższych standardów, a poprzez to budowanie wizerunku całej marki. W ramach nagrody 30 najlepszych Partnerów otrzyma bony podarunkowe o określonej wartości pieniężnej. Dodatkowo franczyzodawca w celu osiągnięcia wzrostu sprzedaży towarów i usług, które nie należą do niego organizuje akcje wspierające tę sprzedaż. Wyniki uzyskane przez Partnerów będą stanowiły podstawę wyliczenia miejsca danego Partnera w rankingu. Z kolei uzyskane miejsce w rankingu będzie podstawą przyznania Partnerowi dodatkowego wynagrodzenia. Premiowanych jest tylko 30 pierwszych miejsc. Na pozycję w rankingu ma również wpływ uzyskane miejsce w konkursie podstawowym dotyczącym utrzymania najwyższych standardów. W przypadku zwiększenia obrotów sprzedaży innych towarów niż należące do Koncernu, zwiększy się procentowe wynagrodzenie dla franczyzodawcy.
Jak na gruncie VAT należy potraktować otrzymanie przez Partnera dodatkowego wynagrodzenia za zwiększenie obrotu towarami nienależącymi do franczyzodawcy?