Pytanie
Jesteśmy spółką z o.o. płacimy co miesiąc częściowe zobowiązania za czynsz. W treści przelewu dokładnie podajemy numer faktury, której dotyczy zapłata. W części niezapłaconej dokonujemy korekty VAT naliczonego oraz korektę kosztów. Nasz wierzyciel poinformował nas, iż dokonuje rozliczenia w następujący sposób: każdy wpływ bez względu na to której to faktury dotyczy rozlicza z pierwsza niezpłaconą fakturą aż do całkowitego jej rozliczenia i w analogiczny sposób postępuje z kolejną fakturą.
Jak mamy zgodnie z ustawą o VAT korygować ulgę na złe długi - według naszych częściowych zapłat czy według rozliczeń wierzyciela?