Pytanie
Spółka dokonuje sprzedaży rejestrując sprzedaż w kasie fiskalnej. Często wystawia faktury które są ufiskalniane. Przy zwrocie części zakupionego towaru przez klienta spółka sporządza protokół zwrotu towaru, w którym nie wymienia zwracanego towaru lecz w protokole wskazywany jest numer faktury korygującej oraz nr faktury sprzedaży (ponieważ zwracany asortyment widnieje na fakturze korygującej, jego nazwa, ilość. Zdarza się, że klient zwraca kilka, kilkanaście pozycji z faktury sprzedaży a byłoby to powielanie tych samych czynności), dane klienta, przyczynę zwrotu oraz podpisy czytelne sprzedawcy i zwracającego towar, datę sporządzenia protokołu. Nadmieniam, że Spółka dodatkowo prowadzi ewidencję zwrotów towaru, w której są wymieniane zwracane towary.
Czy postępowanie spółki jest prawidłowe?