Stokaż ma pojemność 15 tys. ton. Służyć ma do magazynowania amoniaku. Infrastruktura stokażu umożliwia przyjmowanie z zewnątrz dostaw amoniaku ciekłego przywożonego cysternami kolejowymi czy samochodowymi, ale też przesyłanie amoniaku do instalacji produkcyjnych.

„Po inwestycjach podnoszących efektywność naszych jednostek, zwiększających moce produkcyjne, sprzyjających ochronie środowiska, przyszedł czas na bufor bezpieczeństwa operacyjnego. Dzięki nowoczesnemu zbiornikowi na amoniak i stacjom przeładunkowym zwiększamy pięciokrotnie nasze zdolności magazynowe. Zyskujemy tym samym większy komfort funkcjonowania całej fabryki” - powiedział cytowany w komunikacie spółki prezes Grypy Azoty Puławy Marian Rybak.

Przed wybudowaniem stokażu puławskie Azoty posiadały trzy zbiorniki na amoniak, w których można było przechować maksymalnie 3,5 tys. ton amoniaku, czyli tyle, ile wynosi dobowa produkcja.

Zbyt mała pojemność magazynów prowadziła do ograniczeń w produkcji oraz dalszym przetwórstwie amoniaku – puławski zakład jest w stanie przerobić ponad 3900 ton amoniaku na dobę.

Zapas amoniaku w stokażu zabezpiecza też produkcję w zakładzie w sytuacji ewentualnych ograniczeń w dostawach gazu ziemnego. Daje również możliwość elastycznego planowania prac remontowych na większych ciągach technologicznych bez ograniczania produkcji.

Stokaż amoniaku to kolejna inwestycja w puławskich Azotach w ostatnim czasie. W ubiegłym roku oddano do użytku nową instalację do odsiarczania spalin, linię do produkcji nawozów płynnych z siarką oraz nowe centrum logistyczne dla nawozów granulowanych - inwestycje o łącznej wartości 360 mln zł. W przyszłym roku oddana ma być do użytku nowa instalacja do produkcji nawozów granulowanych za ponad 101 mln zł.

Grupa Azoty Puławy jest drugim europejskim graczem na rynku nawozów azotowych, globalnym potentatem na rynku melaminy oraz dużym dostawcą kaprolaktamu na rynki azjatyckie. Połowę przychodów osiąga dzięki eksportowi swoich produktów, głównie do Europy Zachodniej, Ameryki Południowej oraz na Daleki Wschód.

W minionym roku obrotowym 2011/2012 spółka osiągnęła przychody skonsolidowane w wysokości blisko 4 mld zł, a skonsolidowany zysk netto wyniósł 600 mln zł.(PAP)