23 stycznia w Ministerstwie Środowiska odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Krajowego Programu Ochrony Powietrza (KPOP). Głównym tematem był wpływ transportu drogowego na jakość powietrza.

Podczas spotkania omówiono realizację przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego zadań związanych z kontrolą przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego.

Kontrola ta ma przede wszystkim na celu eliminowanie wszelkich negatywnych zjawisk w tym sektorze, co w efekcie przyczynia się również do poprawy jakości powietrza i ochrony środowiska naturalnego. W 2018 roku kontrole będą kontynuowane.

Wiceminister Paweł Sałek zaznaczył, że Inspekcja Transportu Drogowego dysponuje odpowiednimi narzędziami do kontroli emisji zanieczyszczeń do powietrza pochodzących z transportu drogowego. Dodał, że konieczna jest dalsza dyskusja i współpraca dotycząca m.in. zmian w Prawie o ruchu drogowym.

– Aby skutecznie poprawić jakość powietrza w Polsce, niezbędna jest kontynuacja działań w zakresie ograniczania emisji z transportu, a także efektywna kontrola i sprawozdawczość tych zanieczyszczeń – powiedział wiceminister Sałek.