Zajmujący powierzchnię bliską 5 km kw. przeczycki zalew zabezpiecza przed powodziami tereny położone w dolinie Przemszy oraz magazynuje wodę na wypadek jej niedoborów w czasie suszy. Jest też popularnym miejscem rekreacji.

Administratorem istniejącego od 1963 r. zbiornika jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW) w Gliwicach. Infrastruktura zalewu nie była dotąd kompleksowo modernizowana, przeprowadzano jedynie doraźne remonty i prace konserwacyjne.

Upływ czasu spowodował, że poszczególne elementy zbiornika nie pozwalają na pełne wykorzystanie jego możliwości retencyjnych, choć pełni on ważną funkcję w systemie zabezpieczenia przeciwpowodziowego – jego pojemość to prawie 21 mln m sześc., co zapewnia rezerwę powodziową 10 mln m sześc. wody.

W ramach rozpoczynających się w kwietniu prac modernizacyjnych remont czeka m.in. ekran zapory, upusty denne, budynek wieży spustów, przelew powierzchniowy oraz inne elementy zbiornika. Prace służą uzyskaniu pełnej zdolności piętrzenia zbiornika, a tym samym zminimalizowaniu ryzyka powodzi w dolinie rzeki Przemszy i gromadzeniu zapasu wody na wypadek suszy.

„Konieczne jest m.in. ponowne wyprofilowanie płyt odwodnych zbiornika oraz remont spustów dennych. By możliwe było ich prawidłowe przeprowadzenie musimy obniżyć poziom zwierciadła wody w zbiorniku o 1,3 m” – zapowiedział we wtorek wicedyrektor gliwickiego RZGW Stanisław Gruszczyński.

Dowiedz się więcej z książki
Prawo wodne. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł


Niższy poziom zwierciadła wody będzie utrzymywany do zakończenia głównych prac modernizacyjnych, czyli do marca przyszłego roku. Eksperci potwierdzają, że może to wiązać się z niedogodnościami dla wypoczywających nad zalewem, głównie w sezonie letnim.

Modernizacja będzie finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To pierwszy etap projektu służącego uporządkowaniu gospodarki wodnej zespołu zbiorników Przeczyce, Kuźnica Warężyńska i Pogoria oraz modernizacji obiektów przeciwpowodziowych doliny Przemszy. (PAP)