Ale jak pokazuje praktyka ukończenie samych studiów technicznych i nabycie tytułu inżyniera nie zapewnia dobrego wynagrodzenia bowiem do tego potrzeba jeszcze lat pracy, a co oczywiste im większy staż pracy tym zarobki wyższe. Jak wynika z „Miesięcznego Raportu Płacowego- Wynagrodzenia Inżynierów” pracownicy w wieku 21-25 lat zarabiają około 3224 zł, w przedziale wiekowym 26- 30 lat już 4364 zł.

Niestety jak się okazuje osób z tytułem inżyniera oraz z kilkuletnim doświadczeniem jest na rynku najwięcej, co automatycznie zmniejsza szanse na uzyskanie dobrzej płatnej pracy. Ponadto na podwyższenie zarobków nie wpływa pozytywnie obecna sytuacja na rynku budowlanym. Jak pokazują badania GUS-u , ogólny klimat koniunktury w budownictwie jest na minusie. W obu miesiącach poprawę koniunktury sygnalizuje 17 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 22 proc.

"Przedsiębiorcy odnotowują ograniczenie portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej na poziomie zbliżonym do zgłaszanego w poprzednim miesiącu. Przewidywania w tym zakresie na najbliższe trzy miesiące są nadal pesymistyczne. Spośród badanych przedsiębiorstw 17 proc. planuje, że będzie prowadziło prace budowlano-montażowe za granicą (przed rokiem 23 proc.). Dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się, że spadek portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynku zagranicznym może być zbliżony do przewidywań z ubiegłego miesiąca" – podaje GUS.  W lipcu najwyższe płace otrzymywali inżynierowie w takich branżach jak: nieruchomości, development (średnie wynagrodzenie wyniosło 9831 zł), telekomunikacja (6204 zł), doradztwo, konsulting (6178 zł), gazownictwo (5765 zł), budownictwo (5735 zł), branża drzewna i meblarska (5663 zł) oraz materiały budowlane (5180 zł).

Nie są to stawki najwyższe, dlatego też wielu młodych ludzi z wykształceniem inżynierskim chcąc zarabiać więcej decyduje się na założenie własnej firmy licząc na wszelkiego rodzaju dofinansowania lub też idą w kierunku podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez udział w licznych szkoleniach, kursach kończących się otrzymaniem certyfikatu.
Źródło : PAP/ Dziennik Zachodni /KW