Pytanie
Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi, który podejmuje pracę po raz pierwszy w życiu, w sytuacji:
1) zatrudnienie od 1 lutego 2011 r. do 30 kwietnia 2011 r. (3/12 z 20 = 5)
2) zatrudnienie od 1 maja 2011 r. do 30 listopada 2011 r. (7/12 z 20 = 12)
3) zatrudnienie od 1 grudnia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. (1/12 z 20 = 2)?
Czy ma prawo do 19 dni urlopu wypoczynkowego, czy do 18 (11/12 z 20 dni = 18 dni) w 2011 r.?