Hydrobudowa Polska poinformowała, że generalny wykonawca budowy terminalu gazu skropionego w Świnoujściu, konsorcjum firm: Saipem, Techint, PBG odstąpiło od umowy na wykonania dwu zbiorników żelbetonowych i budowy infrastruktury technicznej.

Konsorcjum wezwało spółkę do natychmiastowego zaprzestania wszelkich robót, z wyjątkiem prac zabezpieczających roboty w toku. Umowy zostały wypowiedziane w związku z niepodjęciem przez Hydrobudowę odpowiednich działań naprawczych, do których konsorcjum wzywało spółkę.

Generalny wykonawca już wcześniej zapowiedział, że będzie stopniowo ograniczał udział w strategicznej inwestycji borykającej się z problemami finansowymi Hydrobudowy. Maciej Mazur, rzecznik spółki Polskie LNG, która jest inwestorem lądowej części gazoportu zapewnił, że opóźnienia w pracach prowadzonych przed Hydrobudowę Polska nie będą miały wpływu na całe przedsięwzięcie.

Planowany termin ukończenia terminalu to koniec czerwca 2014 r.

Źródło: wyborcza.biz