W trakcie spotkania wskazano obszary działań, w których samorządy mogą uzyskać wsparcie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii: są to inicjatywy związane z modernizacją gruntów i budynków oraz działania związane z dostosowaniem ewidencji do potrzeb tworzonego Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach.

Wskazane działania będą wymagały przygotowania wieloletniego programu prac modernizacyjnych i wykorzystania różnych źródeł finansowania zadań. Skorzystanie z funduszy unijnych wymaga działań podejmowanych na etapie opracowywania Regionalnych Programów Operacyjnych. Na szczeblu centralnym GUGiK zabiega o środki na realizację Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach i poprawę jakości danych włączanych do tego systemu.

Źródło: www.gugik.gov.pl