Celem ustawy jest przesunięcie do dnia 1 stycznia 2017 r. terminu wejścia w życie zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu oraz stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych.


Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2013 r.