Część mieszkańców gminy Konopiska została pozbawiona pojemników do segregacji odpadów. Nie wszędzie segregacja zdała egzamin. Do wielu pojemników ludzie wrzucali odpady, które nie tylko były nieodpowiednio posegregowane, ale w wielu przypadkach nieposegregowane w ogóle.

Niektórzy mieszkańcy, a także osoby przejeżdżające przez gminę traktowały pojemniki jako dogodne miejsce do wywozu śmieci za darmo z własnych posesji. Dlatego urząd gminy postanowił zrezygnować z pojemników do segregacji w wielu miejscach. Oczywiście tam, gdzie sortowanie się sprawdziło, pojemniki zostały. Takim pozytywnym przykładem jest miejscowość Leśniaki: lokalna społeczność nie tylko wzorowo segreguje śmieci, ale też chroni pojemniki przed obcymi, którzy mogliby tam wrzucać co innego. Gmina podkreśla, że mieszkańcy, którzy mają indywidualne umowy z firmami odbierającymi odpady, mogą je przecież segregować we własnym zakresie. Wystarczy podpisać odpowiednią umowę.

Źródło: www.ekoinfo.pl, 29 października 2010 r.