Zmiany są związane z ostatnią rekonstrukcją rządu. Dział "budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo" został wtedy przeniesiony do kompetencji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (MIiR).

W związku z tym, przygotowano nowelizację, która przenosi w kompetencje szefa resortu MIiR sprawy związane z infrastrukturą informacji przestrzennej. "Zmiany te pozwolą na skupienie w jednym resorcie wszystkich instrumentów (geodezja i kartografia, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, infrastruktura informacji przestrzennej) niezbędnych do utworzenia centrum usług geoinformacyjnych rządu" - czytamy w uzasadnieniu.

Ustawa zakłada, że zadania związane z tworzeniem, utrzymywaniem i rozwijaniem infrastruktury informacji przestrzennej (art. 18 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej) będą wykonywane przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, przy pomocy Głównego Geodety Kraju. Dotychczas było to zadaniem ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Ustawa, z jednym wyjątkiem, wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

* Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów