Do tej pory uprawa i przetwórstwo tej odmiany ziemniaka podlegało specjalnym wymogom i nadzorowi (Identity Preservation – IP). Komercyjna uprawa tej odmiany była prowadzona w niektórych państwach UE (w 26 lokalizacjach obejmujących 235 ha). Jednak zdaaiem resortu rolnictwa, który zapoponował wprowadzenie nowego przepisu, pomimo szczególnych środków bezpieczeństwa stosowanych do upraw komercyjnych skrobiowej odmiany ziemniaka Amflora w 2010 r. nie udało się zachować pełnej czystości uprawy i doszło do zanieczyszczenia tej odmiany inną, testowaną i niedopuszczoną do uprawy odmianą Amadea. Genetycznie zmodyfikowanego ziemniaka Amadeo, nieautoryzowanego w Unii, znaleziono na polach w północnej Szwecji w uprawie ziemniaka odmiany Amflora.
Jak podkreśla Centrum Informacyjne Rządu, wydanie zakazu uprawy ziemniaka Amflora ma istotne znaczenie, Polska należy bowiem do czołowych producentów ziemniaka w Europie Eliminacja z uprawy odmian genetycznie zmodyfikowanych może uchronić producentów zajmujących się uprawą ziemniaka i skrobi ziemniaczanej przed dużymi stratami finansowymi. Ponadto wyeliminowane zostanie ryzyko przypadkowego przedostania się odmian genetycznie zmodyfikowanych do produkcji konwencjonalnej. Zakaz upraw tej odmiany ziemniaka wprowadziły Węgry i Austria.
Rozporządzenie wejdzie w życie 28 stycznia 2013 r.

Rada Ministrów wydała również rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810.
Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, główną przesłanką wprowadzenia zakazu stosowania materiału siewnego odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810 jest zagrożenie zanieczyszczeniem zmodyfikowanym pyłkiem miodów produkowanych w Polsce, co może spowodować poważne trudności dla hodowców pszczół i ograniczyć spożycie miodu. Należy podkreślić - czytamy w uzasadnieniu do projketu - że miody polskie są cenione na rynku krajowym i rynkach zagranicznych, a miody produkowane w niektórych regionach Polski zostały wpisane na listę produktów tradycyjnych.
Zdaniem rządu żadne, nawet najbardziej restrykcyjne zakazy nie dają gwarancji, że pyłki roślin zmodyfikowanych nie przedostaną się do naturalnego cyklu powstawania miodu. Kolejnym istotnym argumentem za wprowadzeniem zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810 jest brak autoryzacji pyłku tej kukurydzy zgodnie z przepisami unijnymi.
Podobne zakazy wprowadziły Francja, Austria i Węgry.

W załączniku do rozporządzenia znajduje się wykaz 235 odmian kukurydzy MON 810, których materiał siewny nie może być stosowany w uprawach.