Celem Programu Gekon jest dofinansowywanie projektów obejmujących realizację badań naukowych, prac rozwojowych oraz wdrożenie innowacyjnych technologii proekologicznych w kilku wybranych obszarach tematycznych.

Budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w I konkursie Programu Gekon wynosi 280 mln zł, a dofinansowanie będzie miało formę dotacji.

Nabór wniosków wstępnych będzie prowadzony od 1 marca 2013 r. do 14 marca 2013 r.

Dokładne informacje dotyczące konkursu oraz samego Programu dostępne są na stronie: www.program-gekon.pl.

Źródło: www.program-gekon.pl