Po blisko 2 latach funkcjonowania nowego systemu odbierania odpadów komunalnych Gdynia, dzięki zaangażowaniu mieszkańców, osiąga poziom 28 procent recyklingu, co wśród dużych miast jest jednym z najlepszych wyników w kraju.

- Nakładane przepisami wymogi wyprzedzamy o kilka lat - mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni. Oczywiście te wymogi z roku na rok są coraz wyższe, dlatego cały czas pracujemy nad tym, aby system był jak najbardziej przyjazny dla mieszkańców. Na najbliższym posiedzeniu Rady Miasta głosowaniu poddane zostaną nowe zasady gospodarki odpadami, które miałyby obowiązywać od początku 2016 roku - dodaje. 

Już od stycznia 2016 roku, wprowadzone zostaną zmiany, które są wynikiem dotychczasowych obserwacji i zgłaszanych przez mieszkańców i zarządców nieruchomości uwag. Do najważniejszych należą:- wprowadzenie całorocznej możliwości wystawiania odpadów wielkogabarytowych,- zapewnienie przez gminę pojemników na odpady bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat,- zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów zbieranych selektywnie w zabudowie wielorodzinnej- odbiór popiołu,- odbiór odpadów zielonych (trawa, liście) bez dodatkowych opłat.

www.gdynia.pl