GDOŚ: ostatnie szkolenia z zakresu ocen oddziaływania na środowisko

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przypomina, że dobiega końca realizacja szkoleń z zakresu ocen oddziaływania na środowisko dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego w ramach programu „Wspieranie systemu ocen oddziaływania na środowisko i obszarów Natura 2000".

Szkolenia te cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem oraz wysoką oceną uczestników. We wrześniu i październiku skorzystało z nich ponad 800 urzędników.

Miejsca oraz terminy kolejnych spotkań:

- 12.11.2012 r. Olsztyn

- 13.11.2012 r. Białystok 

- 13.11.2012 r. Lublin

- 14.11.2012 r. Kielce 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej wykonawcy szkoleń: www.mgg-conferences.pl/konferencje-i-seminaria-planowane?action=details&ampkid=239

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.gdos.gov.pl, stan z dnia 7 listopada 2012 r.

Data publikacji: 7 listopada 2012 r.