Program składa się z dwóch podstawowych części: opisowej i informacyjnej. Część opisowa obejmuje opis ogólny przedmiotu zamówienia oraz opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. Przedmiotem konsultacji jest rozdział pierwszy, tj. część opisowa. Ewentualne uwagi należy przesłać w formie elektronicznej na adres: pfu@gddkia.gov.pl do dnia 10 kwietnia br. Z projektem można się zapoznać na stronie internetowej GDDKiA.

Źródło: www.gddkia.gov.pl