GDDKiA przygotowuje rozplanowany na trzy lata remont ok. 4,9 km tej trasy – związany z dostosowaniem jej nośności do przenoszenia nacisków 11,5 tony/oś. Sosnowiec natomiast planuje budowę węzła łączącego S1 m.in. z terenami inwestycyjnymi po dawnej kopalni piasku Maczki-Bór, obszarem KSSE w dzielnicy Dańdówka oraz zbudowaną już drogą w kierunku centrum miasta.

Jak mówił podczas czwartkowego briefingu zastępca dyrektora katowickiego oddziału GDDKiA Marek Niełacny, czasowy zbieg rozpoczęcia projektowania obu zadań – z perspektywami realizacji w latach 2019-2020 - stworzył szansę, ale i konieczność przygotowania dla nich projektów, które będą wzajemnie się uwzględniały.

„Od dłuższego czasu nasze instytucje prowadzą w tej sprawie rozmowy. W tej chwili jesteśmy już na ostatniej prostej przed podpisaniem porozumienia, które na chwilę obecną będzie regulowało w pierwszej kolejności zasady projektowania – tak, aby nasze działania uwzględniały także negatywne scenariusze, które mogą się zdarzyć” - zaznaczył Niełacny.

Chodzi o takie przygotowanie obu inwestycji, aby ewentualne problemy którejś z nich (na etapach przetargów czy realizacji) nie wpłynęły na drugą. „Myślę, że w przeciągu miesiąca uda nam się podpisać porozumienie. To otwiera nam drogę do rozpoczęcia procedur przetargowych na wybór projektantów; oczywiście na etapie projektowania będziemy konsultować się nawzajem” - wskazał.

Projekt GDDKiA pod nazwą „Rozbudowa drogi ekspresowej S1 odcinek Sosnowiec-Mysłowice” obejmuje odcinek o długości 4,9 km w obrębie granic Sosnowca – od węzła z ul. Lenartowicza do miejsca za jednostronnym zjazdem do terenów inwestycyjnych w miejscu kopalni piasku Maczki-Bór. Według wcześniejszych informacji to zadanie trzyletnie, z finansowaniem zapisanym na lata 2017-19.

W jego programie inwestycyjnym (wprowadzony rozporządzeniem zestaw procedur i wytycznych związanych z prowadzeniem inwestycji) są m.in.: przebudowa drogi pod kątem nacisku 115 kN, przebudowa odwodnienia oraz budowa ekranów akustycznych. Jego częścią ma być też przebudowa łącznic węzła z ul. Lenartowicza i budowa rond w ciągu tej ulicy (na końcach obu łącznic).

Sosnowiec planuje natomiast połączenie trasy S1 z terenami inwestycyjnymi po dawnej kopalni piasku Maczki-Bór oraz z obszarem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Dańdówka. Węzeł skomunikowałby też S1 z centrum miasta – poprzez zbudowane już częściowo w poprzednich latach połączenie z ul. 11 Listopada, poprzez rondo Żołnierzy Wyklętych.

Miasto zastrzega, że jedyne miejsce, w którym można wybudować węzeł na S1, aby spełniał on swoje funkcje m.in. gospodarcze, jest wyjątkowo niekorzystne. Inwestycja musi objąć teren, na którym znajdują się rzeka i linia kolejowa, a sama główna arteria przebiega tam po łuku, co wymaga m.in. odpowiednio dłuższych pasów włączeń do ruchu.

Dodatkowo, z racji ukształtowania terenu, na znacznej jego części trzeba będzie prawdopodobnie wykonać rozległe prace ziemne, a także - najpewniej - postawić złożone obiekty inżynieryjne. Konieczny będzie również wykup kolidującej z inwestycją stacji benzynowej – wraz z uwzględnieniem związanych z tym roszczeń.

Sosnowiec uważa jednak inwestycję za konieczną. Obecnie na terenach w strefie ekonomicznej lub po kopalni piasku Maczki-Bór działa ponad 30 przedsiębiorstw. Wśród nich są centra logistyczne i firmy produkcyjne. Miasto spodziewa się, że inwestycję będzie musiało sfinansować samodzielnie (pierwsze szacunki kosztów przekroczyły 100 mln zł).

Inwestycja GDDKiA dotycząca trasy S1 w Sosnowcu to z kolei jedno z kilkunastu skierowanych w listopadzie ub.r. przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa do realizacji zadań na sieci dróg krajowych, polegających na dostosowaniu ich nośności do przenoszenia nacisków 11,5 tony/oś. Szacowana łączna wartość prac na wybranych wtedy 143 km dróg to 785 mln zł.

Na przebiegającym przez Sosnowiec odcinku trasy S1 kierowcy już teraz napotykają utrudnienia. Pod koniec 2015 r. na wysokości sosnowieckiego osiedla Bór rozpoczął się dwuletni remont 330-metrowej estakady. Obiekt jest częściowo rozbierany, a następnie odbudowywany i doprowadzany do wymagań umożliwiających ruch pojazdów "dopuszczonych do ruchu bez ograniczeń”.

W czwartek zastępca dyrektora katowickiego oddziału GDDKiA przekazał, że prace związane z przebudową estakady wyprzedziły już znacznie harmonogram. „Skończymy na pewno kilka miesięcy przed terminem, czyli listopadem br.” - zasygnalizował Niełacny. (PAP)