Konferencja była okazją do dyskusji na temat optymalnego wykorzystania nowych środków unijnych przeznaczonych na rozwój polskich przedsiębiorstw. Spotkanie otworzyli Ilona Antoniszyn-Klik, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Rafał Jurkowlaniec prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Tadeusz Krzakowski prezydent Legnicy. Przedstawiciel Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej omówił z kolei możliwe formy wsparcia dla firm w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Udział Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w finansowaniu rozwoju przedsiębiorstw przedstawili urzędnicy z Ministerstwa Gospodarki.
 

Konferencja „Fundusze unijne dla przedsiębiorstw w latach 2014-2020” zgromadziła niemal 150 przedstawicieli firm z terenu całego Dolnego Śląska.