Różnica między liczbą gospodarstw domowych a liczbą mieszkań jest obecnie szacowana na około 500 tys., podczas gdy w 2002 r. było to ponad 1,5 mln mieszkań według danych GUS. W Polsce corocznie przybywa od 2008 średnio około 150 tys. mieszkań. Ale mieszkania na wynajem są bardzo potrzebne. Wiceminister Paweł Orłowski podkreślił, że w ostatnich dwóch latach nastąpiły zmiany, które zwiększyły pomoc dla osób, których dotyczy problem ograniczonej dostępności mieszkań. Wymienił uruchomienie w 2015 r. nowego rządowego programu wsparcia społecznego budownictwa czynszowego, korektę programu finansowego wsparcia budowy lokali socjalnych pozwalającą na bardziej elastyczne wykorzystanie programu przez samorządy oraz modyfikację programu MdM w kierunku większej pomocy rodzinom, zwłaszcza wielodzietnym.

W efekcie programu budownictwa czynszowego, w ciągu 10 lat powstanie co najmniej 30 tys. nowych lokali, przy pomocy finansowania zwrotnego udzielanego przez BGK na preferencyjnych warunkach w postaci kredytów lub gwarancji nabycia emisji obligacji. Łącznie na program przeznaczone będzie 4,5 mld zł ze środków własnych BGK (450 mln zł rocznie) i 751,9 mln zł środków budżetowych. Pierwszy nabór wniosków o finansowanie zwrotne odbędzie się od 1 listopada br. do 29 lutego 2016 r.

Realizowany od 2007 r. rządowy program wsparcia tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych umożliwił od 2007 r. dofinansowanie budowy około 15 tys. mieszkań i ok. 1,1 tys. miejsc w noclegowniach / domach dla bezdomnych. Wprowadzone w tym roku zmiany to możliwości nabywania przez gminy / spółki gminne lokali stanowiących byłe mieszkania zakładowe, jako forma pomocy lokatorom tych mieszkań. Umożliwi to rozwiązanie problemu byłych mieszkań zakładowych, związanego z przekształceniami własnościowymi w okresie do początku 2001 r. Samorządy skorzystają na zwiększeniu dofinansowania z budżetu państwa przedsięwzięć i uelastycznieniu warunku utworzenia zasobu mieszkań określanych jako tzw. ekwiwalent. Złagodzony będzie dotychczasowy wymóg wydzielenia dodatkowych lokali socjalnych w przypadku, gdy pomoc państwa została udzielona na budowę lokali komunalnych (nie socjalnych). Wymagane będzie utworzenie odpowiedniej liczby albo powierzchni mieszkań socjalnych, a nie spełnienie obu warunków łącznie.

Aktualnie w ofercie Funduszu Mieszkań na Wynajem od marca 2015 r. znajdują się 124 mieszkania w Poznaniu i - od lipca - 122 w Piasecznie. Po uruchomieniu najmu 134 mieszkań w Gdańsku - w październiku - plany funduszu dotyczą Krakowa (45 mieszkań - I kwartał 2016 r.) i Katowic (146 mieszkań - II kwartał 2017 r.).

Fundusz Mieszkań na Wynajem jest przedsięwzięciem Banku Gospodarstwa Krajowego. Fundusz ma poszerzyć ofertę atrakcyjnych jakościowo mieszkań do wynajęcia w największych aglomeracjach. Wynajmując mieszkanie od właściciela instytucjonalnego, najemca zyskuje pewność stabilności i przewidywalności decyzji właściciela mieszkania. Kwota najmu jest zależna od długości umowy: im dłuższy okres jej trwania, tym niższy czynsz. Klienci mogą zameldować się w wynajmowanych mieszkaniach, a także prowadzić nieuciążliwą działalność gospodarczą.


(MIR.gov.pl)