Pomimo kryzysu finansowego na światowych rynkach gospodarczych, i zastoju z budownictwie dwie rodzinne firmy zdecydowały się na wejście  na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w szczycie dekoniunktury. 29 grudnia zadebiutował MirBud, spółka specjalizująca się w realizacji obiektów przemysłowych, obiektów użyteczności publicznej, centrów logistycznych i handlowych, 30 grudnia spółka Anti, działająca w branży małej architektury. Jerzy Miros z Mirbudu i Arkadiusz Rzepa z Anti, nie żałują. Mirbud wzrósł na otwarciu o 27 proc., Anti o 15 proc. Giełda dawno nie widziała takich debiutów.

Prognozy spółki Anti są niezwykle optymistyczne. Zakładają, że nakłady inwestycyjne w następnych dwóch latach mają wynieść około 8 mln. Optymizm spółki zdaję się być usprawiedliwiony, ponieważ według raportów zarządu już na początku 2009 roku spółka ma zapewnione kontrakty na sumę około 10 mln zł. Ponadto uwzględniając rok 2007, gdzie spółka uzyskała przychody w wysokości 12,4 mln zł, tegoroczne plany spółki wydają się realne. Prezesem powstałej w 1991 roku spółki jest Arkadiusz Rzepa, posiadającym obecnie 52% kapitału. Założona przez Arkadiusza Rzepę firma działa w branży małej architektury, specjalizującą się w kompleksowej obsłudze projektów małej architektury poprzez przygotowanie projektu, realizacje budowy, utrzymanie i konserwację. Ponadto specjalizuje się w budownictwie, architekturze zieleni, obsłudze nieruchomości oraz usługach porządkowych. - Pewność istnienia spółki zapewniają regularnie rosnące przychody, które w 90% uzyskuje od firm i instytucji sektora publicznego, co zapewnia płynność płatniczą. Ponadto w budżetach gmin zaplanowano na najbliższe lata wydatki pozwalające na wzrost rynku na którym działa firma o kilkadziesiąt procent rocznie – mówi Arkadiusz Rzepa.

Dzień po Anti S.A. debiutowała firma Mirbud S.A. , która specjalizuje się w realizacji obiektów przemysłowych, obiektów użyteczności publicznej, centrów logistycznych i handlowych, jak również w budownictwie mieszkalnym. Ważną grupą robót są również obiekty inżynierii drogowej, które stanowią coraz większy udział w przychodach spółki. Największym akcjonariuszem, posiadającym 84,87 proc. akcji Mirbudu, jest Jerzy Mirgos. Pozostałe akcje należą do 62 akcjonariuszy, w tym do Danuty Miros, obecnego prezesa zarządu spółki. Skierniewicka spółka, to 32 debiut w tym roku. Tym samym Mirbud stał się 373 spółką notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.. - Symboliczna okazała się data tak ważnego dla firmy wydarzenia, dokładnie 20 lat temu, 29 grudnia 1988 roku Jerzy Mirgos, główny akcjonariusz firmy założył działalność gospodarczą. Adam Maciejewski z Zarządu Giełdy witając spółkę przypomniał, że debiutant jest firmą doświadczoną, o 20 letnich korzeniach w branży budowlanej. Jerzy Mirgos podziękował akcjonariuszom za zaufanie, jakim obdarzyli spółkę. Mirbud wszedł na GPW bez oferty publicznej. Zarząd czeka jednak z nową emisją akcji na poprawę koniunktury w branży.