W odpowiedzi na pytanie "Dziennika Gazeta Prawna" Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że kompleksowa obsługa nie dotyczy m.in. podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym ani przedsiębiorców podejmujących działalność wymagającą zezwoleń lub wpisów do specjalnych rejestrów.

W centrum obsługi przedsiębiorcy mogą załatwić wszystkie sprawy związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej, tj. przesłać elektronicznie wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), uzyskać NIP, złożyć zgłoszenie płatnika składek ZUS i niezbędne formularze związane z podatkami rozliczanymi przez urzędy skarbowe.
Mimo początkowych założeń nie można jednak zostawić w centrum obsługi papierowego wniosku o wpis do CEIDG. Nawet jeśli podatnik przyjdzie z nim do centrum, będzie musiał wprowadzić dane do systemu informatycznego, tj. zarejestrować się on-line na udostępnionych tu komputerach. Może skorzystać z pomocy urzędnika.
- Docelowo planujemy, że każdy urząd skarbowy obsługiwany będzie przez takie centrum. Chcemy, żeby podatnicy byli w nich obsługiwani w jednakowych, odpowiednich warunkach, w sposób bardziej komfortowy niż w urzędzie, np. przy biurku a nie za ladą. We wszystkich centrach będą udostępnione komputery, gdzie będzie można np. wypełnić deklarację przy wsparciu urzędnika. Będzie zapewniony dostęp do Portalu Podatkowego, systemu e-Deklaracje oraz centralnej ewidencji działalności gospodarczej. 1 września uruchomiliśmy 50 centrów, które spełniają już założone standardy. Chcemy, aby w przyszłości w centrach pojawiły się także infokioski - mówi Jacek Kapica, wiceminister finansów, szef Administracji Podatkowej.  Więcej>>>

LEX Navigator dla Firm>>>