EMAS (ang. Eco Management and Audit Scheme) to promowany przez Komisję Europejską system certyfikacji środowiskowej, który od 20 lat udowadnia swoją przydatność jako najefektywniejszy standard zarządzania ochroną środowiska. Przynależność do systemu jest najwyższym ekologicznym wyróżnieniem dla przedsiębiorstw oraz instytucji niekomercyjnych. Pod względem liczby rejestracji w EMAS nasz kraj zajmuje 6 miejsce w Unii Europejskiej.

- Rejestracja w EMAS jest wyróżnieniem prestiżowym, którym w Polsce może poszczycić się jedynie 70 organizacji. Wysiłek związany z wdrażaniem systemu ekozarządzania w firmie należy traktować jako inwestycję w jej rozwój oraz relacje z partnerami biznesowymi. EMAS to obecnie najbardziej wiarygodny ze standardów zarządzania środowiskowego – mówił Mariusz Gajda, wiceminister środowiska.

- EMAS to jedyny instrument, potwierdzający ciągłe doskonalenie efektywności ekologicznej w organizacji. Dbałość o środowisko naturalne, poszanowanie jego potrzeb oraz działanie z pełną odpowiedzialnością za podejmowane decyzje to fundamenty funkcjonowania Grupy Energa. Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych, tak aby mogły z nich korzystać nie tylko obecne, ale i przyszłe pokolenia Polaków, stanowi wyzwanie, któremu staramy się sprostać każdego dnia - podkreśla Dariusz Kaśków, prezes zarządu Energa SA.

Grupa Energa jako pierwsza organizacja typu holdingowego w Polsce wdrożyła EMAS na tak dużą skalę, w sposób zarządzany kaskadowo - od centrali (Energa SA) poprzez segmenty (wytwarzanie, dystrybucja i obrót), aż do poziomu poszczególnych podmiotów gospodarczych (spółek, oddziałów). Było to wyzwanie tym większe, że system zarządzania środowiskowego EMAS objął swoim zakresem 159 obiektów na terenie 8 województw.

Więcej informacji na temat EMAS można znaleźć w serwisie emas.gdos.gov.pl.

Źródło: www.mos.gov.pl, stan z dnia 15 czerwca 2016 r.