Aby uzyskać to prestiżowe wyróżnienie firmy muszą najpierw wdrożyć kompleksowe rozwiązań w obszarze ochrony środowiska, nastawione na osiąganie wymiernych efektów oraz ciągłe doskonalenie. Następie poddają się procedurze oceny spełnienia wymagań EMAS, w którą zaangażowani są weryfikatorzy EMAS, organy egzekwowania prawa oraz Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Jednym z kluczowych wskaźników oceny działalności firmy jest jej efektywność energetyczna. Przedsiębiorstwa zobowiązane są m.in. do zapobiegania powstawania emisji do powietrza lub ich minimalizacji. Jednocześnie dzięki wymogowi raportowania, uwzględniającemu zużycie energii i emisję do powietrza, organizacje gromadzą dane, które pomagają im realizować ustawowe obowiązki sprawozdawcze.

W systemie EMAS zarejestrowane są jedne z największych elektrowni w Polsce: 5 oddziałów TAURON Wytwarzanie SA oraz jeden oddział PGE. Elektrownie i elektrociepłownie zarejestrowane w EMAS produkują energię opartą na węglu przestrzegając przy tym najwyższych standardów ochrony środowiska. Jednocześnie firmy te stawiają sobie co roku coraz wyższe cele w zakresie ograniczenia emisji.

Rozwój systemu EMAS w Polsce jest szansą na zapewnienie wysokiego poziomu ochrony środowiska poprzez zaangażowanie przedsiębiorców w działania prośrodowiskowe. Dla firm rejestracja w EMAS jest szansą na uporządkowanie obowiązków w zakresie ochrony środowiska, optymalizację kosztów i zwiększenie efektywności wykorzystania energii i zasobów. EMAS wyróżnia także na tle konkurencji i buduje pożądany wizerunek firmy społecznie odpowiedzialnej.