Projekt "Wsparcie dla rolnictwa niskoemisyjnego – zdolnego do adaptacji do zmian klimatu obecnie oraz w perspektywie lat 2030 i 2050" zrealizują: Grupa Azoty Puławy i trzy instytuty naukowe: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie oraz Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

Przez trzy lata naukowcy będą badać emisje na etapie produkcji nawozów (w puławskich zakładach) oraz na etapie nawożenia upraw przez rolników. Uczestnicy projektu sprawdzą, jak nawożenie wpływa na emisję gazów cieplarnianych. Badania będą prowadzone w reprezentatywnej grupie gospodarstw rolnych. Po otrzymaniu wyników konsorcjanci przetestują niskoemisyjne praktyki rolnicze, pozwalające zmniejszyć emisje, a jednocześnie poprawić efektywność produkcji rolnej.

Prowadzone dziś oszacowania emisyjności są oparte na danych statystycznych GUS. Dotychczas brakowało natomiast wyników pomiarów terenowych. Ten projekt pozwoli takie dane uzyskać.

www.naukawpolsce.pap.pl