Teren budowy nowego mostu drogowego był nie tylko placem budowy, ale także polem badawczym naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, którzy w trakcie realizacji tej inwestycji prowadzili badania wpływu przeprawy mostowej na dolinę rzeki Wisły, a w szczególności na jej środowisko przyrodnicze. Badania były prowadzone równolegle z pracami budowlanymi i zakończyły się we wrześniu 2014 roku. Pozwoliło to na uzyskanie unikalnych wyników i obserwacji dotyczących wpływu realizacji dużej inwestycji liniowej na obszary Natura 2000 w Dolinie Dolnej Wisły. - Uzyskane w trakcie 3-letnich obserwacji wyniki wskazują na brak znaczącego wpływu budowy mostu na obserwowane elementy środowiska przyrodniczego doliny Wisły. - powiedział Wiesław Tomaszewski, koordynator projektu.

Włodzimierz Ciepły, dyrektor RDOŚ w Bydgoszczy wskazuje, że przeprowadzone badania potwierdzają wzorcowe przygotowanie inwestycji - jedynej w regionie, a może i w kraju z taką obsługą naukową.

Prezydent Michał Zaleski podziękował zespołom badawczym i wyraził nadzieję na podobną współpracę  przy innych projektach. - Zawsze jesteśmy zainteresowani poznaniem skutków oddziaływania inwestycji miejskich na środowisko przyrodnicze. - podkreślił.

www.torun.pl