Z ogólnopolskiego badania opinii społecznej przeprowadzonego na zlecenie Fundacji Nasza Ziemia w ramach Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównoważonego 2011-2014 dofinansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wynika, że ponad 90% z nas segreguje śmieci, chroni przyrodę, oszczędza wodę oraz energię.

Zdecydowana większość badanych (91,3%) praktykuje selektywną zbiórkę odpadów, chroni przyrodę wokół siebie (94,6%), oszczędza wodę (95,4%) oraz racjonalnie zużywa energię (96,9%). Ponad 90% Polaków podejmuje działania proekologiczne w domu (92,6%), prawie 70% wykonuje je w miejscu pracy lub w szkole (67,7%), około 40% na zakupach, a podczas wypoczynku oraz w podróży o środowisko dba odpowiednio 28,6% oraz 26,0% ankietowanych.

Przedstawione wyniki wskazują wyraźnie, że zachodzące w polskim społeczeństwie zmiany są pozytywne i bardzo obiecujące. Zdecydowana większość z nas segreguje odpady, deklarujemy także znacznie większe zaangażowanie w ochronę środowiska, stajemy się bardziej oszczędni.

(www.mos.gov.pl).