W tym samym czasie w Senacie odbywało się spotkanie z dziećmi z okazji ich święta.

Witając uczniów - uczestników obrad Sejmu Dzieci i Młodzieży - marszałek Sejmu Ewa Kopacz parafrazowała słowa Jana Zamoyskiego: „tak silna, zdrowa będzie Rzeczpospolita jak bardzo jej rozwój będzie oparty na kryteriach ekologicznych, na zrównoważonym rozwoju”.

„Oczami wyobraźni widzę was za lat kilkanaście, was w tych samych ławach, jako wybranych posłów i senatorów debatujących o tym, jak zapewnić dobry stan środowiska, jak zapewnić dobrostan zdrowia społeczeństwa, jak racjonalnie gospodarować zasobami naturalnymi, jak kierunki rozwoju Polski uzgodnić z wymogami ekologii. Nie ma nic ważniejszego niż rozmowa o zdrowej przyszłości opartej o zdrowie człowieka i zdrowie natury” - powiedziała marszałek.

Przypomniała, że hasło "zrównoważony rozwój" oznacza, że nie można ograbiać przyrody kosztem przyszłości, nie można egoistycznie czerpać z jej bogactw, nie bacząc na interes przyszłych pokoleń.

„Praktyczny wymiar działań na rzecz ekorozwoju, to tysiące drobnych, praktycznych kroków: począwszy od oszczędzania wody w domach, oszczędzania prądu, przez pilnowanie, by żarówka lub komputer nie były niepotrzebnie włączone, dokonywanie racjonalnych zakupów, po to by mnóstwo rzeczy, w tym jedzenie, nie trafiały na śmietnik, to segregacja śmieci, do czego ma się przyczynić wchodząca za miesiąc tzw. ustawa śmieciowa, to dbałość o zieleń (…), to wybór roweru zamiast autobusu, dzień bez samochodu, gospodarowanie przestrzenią w skali mikro, taką jak szkoła, dom, kawałek osiedla” - mówiła Kopacz.

Zaznaczyła, że choć młodzi ludzie nie mają jeszcze wpływu na decyzje strategiczne, to mogą pracować na rzecz ekorozwoju poprzez właśnie takie małe rzeczy. „Praktyczne zachowania proekologiczne są równie ważne jak dyskusja na temat energetyki jądrowej, czy grozi nam blackout, i jaka jest przyszłość gazu łupkowego” - dodała marszałek.

Następnie Kopacz przekazała głos marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży Annie Przybylskiej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Starogardzie Gdańskim, która uderzając trzy razy laską marszałkowską otworzyła obrady izby i powitała gości specjalnych obrad m.in. minister edukacji Krystynę Szumilas, ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz rzecznika praw dziecka Marka Michalaka.

„Temat tegorocznej debaty: ekologia i ekorozwój dotyczy jednego z najważniejszych problemów i wyzwań współczesnego świata, dotyczy nas wszystkich, naszej przyszłości, ale przede wszystkim przyszłości ziemi. Troska o środowisko jest naszym obowiązkiem. To jak zachowujemy się każdego dnia, (…) decyduje o tym, jak w przyszłości będzie wyglądał świat” - przypomniała minister edukacji, zwracając się do młodych posłów.

„Na pewno dobrze przygotowaliście się do dzisiejszej debaty, na pewno bardzo dobrze znacie problemy ochrony środowiska w waszej lokalnej społeczności, dlatego możecie być moderatorami zmian u was, w waszych miastach, szkołach, miejscowościach. Możecie po powrocie z dzisiejszej sesji nadal organizować debaty, rozmawiać dalej ze swoimi koleżankami i kolegami, zapraszać na te debaty osoby dorosłe: rodziców, krewnych, znajomych, mieszkańców waszej miejscowości” - zachęcała uczniów.

„Bardzo dziękuję, że chciało wam się chcieć” - dziękował uczestnikom Sejmu Dzieci i Młodzieży rzecznik praw dziecka Marek Michalak.

Po zakończeniu obrad marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży Anna Przybylska powiedziała dziennikarzom, że pokazały one, iż "młodzi ludzie na prawdę mają głos". Dlatego - jak mówiła - trzeba aktywizować dzieci i młodzież już od najmłodszych lat, już od szkoły podstawowej.

"Nazwałbym to niesamowitym doświadczeniem" - tak o swoim udziale w obradach mówił wicemarszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży Artur Bębeńca. "Warto startować w takich konkursach jak ten, warto robić to, co się kocha, warto stawiać sobie nowe cele i je realizować" - powiedziała z kolei wicemarszałek Sandra Stadnik.

Sejm Dzieci i Młodzieży organizowany jest co roku, począwszy od 1994 r. Każda sesja ma temat przewodni. W tym roku zadaniem uczniów ubiegających się o mandat posła było przygotowanie i przeprowadzenie szkolnej debaty na temat dotychczasowej aktywności i propozycji działania młodzieży w zakresie lokalnego ekorozwoju. Uczniowie z zespołów, które przeprowadziły najciekawsze dyskusje, zostali zaproszeni do uczestnictwa w obradach Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Tematami poprzednich sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży były m.in. globalizacja, szkoła, samorząd szkolny, Europa, praca dzieci, demokracja, wolontariat oraz wojna.

W sobotę, w trakcie, gdy obradował Sejm Dzieci i Młodzieży w Senacie wręczono nagrody laureatom konkursu "Jakie są moje korzenie?", zorganizowanego przez Parlamentarny Zespół do spraw Dzieci. Konkurs miał na celu m.in. rozbudzenie wśród dzieci zainteresowań przeszłością, głównie związaną z historią swojej rodziny, miejsca zamieszkania, województwa i ojczyzny.

Do udziału w nim zaproszono przedszkolaki, uczniów szkół podstawowych oraz podopiecznych placówek opiekuńczych. Mieli oni za zadanie wykonać prace plastyczne i literackie, na temat historii swojej rodziny i regionalnych tradycji. Zgłoszono ponad tysiąc prac, do ogólnopolskiego etapu zakwalifikowano 180 prac, a autorów 50 najciekawszych dzieł zaproszono na sobotnią uroczystość w Senacie.