Agroturystyka, sprzedaż pamiątek, gastronomia w górach czy nad morzem – to mogą być biznesy o charakterze sezonowym. Ich prowadzenie wymaga dopełnienia takich samych formalności i obowiązków, jak w przypadku firm „całorocznych”. Działalność sezonowa wymaga więc m.in. rejestracji w CEIDG i ewentualnej aktualizacji wpisu, rejestracji w ZUS-ie i opłacania składek, rozliczania podatków, itp.

Z powyższych obowiązków wynikają stałe koszty związane z firmą, a także czas, który trzeba na nie poświęcić. Dlatego zawieszenie działalności może być opłacalnym rozwiązaniem.
W trakcie zawieszenia działalności przedsiębiorca nie musi:
• opłacać comiesięcznych składek do ZUS,
Zawieszenie firmy sprawia, że nie płaci się składek ZUS przedsiębiorcy. Jeżeli firma jest zawieszona w trakcie miesiąca, to za niepełny miesiąc zawieszenia płaci się składki społeczne proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy oraz pełną składkę zdrowotną. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku wznowienia działalności w trakcie miesiąca.
• składać deklaracji VAT,
Według ogólnej zasady w trakcie zawieszenia nie składa się deklaracji VAT. Jeżeli jednak w okresie zawieszenia przedsiębiorca otrzymuje i opłaca faktury, np. za czynsz lub media i chce odliczyć z nich podatek – musi składać deklaracje uwzględniające kwoty z tych faktur.
• płacić zaliczek na podatek dochodowy.
Konieczne jest jednak złożenie deklaracji rocznej uwzględniającej przychody i koszty działalności gospodarczej.
Zawieszenie działalności – jak często jest możliwe i jak tego dokonać?
Każdy jednoosobowy przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników na umowy o pracę, może zawiesić prowadzoną przez siebie działalność na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Nie muszą to być pełne miesiące – zawieszenie możliwe jest w dowolnym momencie.
Co ważne nic nie stoi na przeszkodzie, aby działalność zawieszać i odwieszać wielokrotnie. Pod tym względem nie ma żadnych ograniczeń. 
Uwaga:
Okresy zawieszenia firmy nie „sumują się”. Maksymalny czas zawieszenia wynosi 2 lata, ale gdy działalność zawieszana jest regularnie (np. co roku), to czas liczony jest za każdym razem od nowa.
Działalność zawiesza się składając odpowidnio wypełniony wniosek CEIDG-1. Formularz można złożyć wcześniej podając przyszłą datę, od której działalność nie będzie już prowadzona. W formularzu podaje się też przewidywaną datę wznowienia działalności, ale nie jest ona wiążąca, gdyż wznowienie także wymaga złożenia CEIDG-1.
Zawieszenie działalności nie wymaga informowania o tym urzędu skarbowego i ZUS-u. Aczkolwiek za miesiące, w których składki społeczne ZUS płacone są od podstawy innej niż minimalna trzeba składać ZUS DRA. Jest to konieczne np. gdy firma została zawieszona w trakcie miesiąca.
4 kwestie ważne dla przedsiębiorców zawieszających działalność
Zawieszając działalność gospodarczą trzeba pamiętać o kilku ważnych kwestiach. Oto 4 z nich:
1. Działalność może zawiesić tylko przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników na umowy o pracę. Nie ma natomiast przeszkód, aby zawiesić działalność w przypadku zatrudniania osób na umowy zlecenia lub o dzieło.
2. W czasie gdy firma jest zawieszona przedsiębiorca nie płaci składki zdrowotnej ZUS, ale przez to nie ma również prawa do korzystania ze świadczeń zdrowotnych NFZ.
3. W trakcie zawieszenia działalności płynie okres, w którym przedsiębiorcy przysługuje tzw. mały ZUS, mimo że przedsiębiorca w praktyce z niego nie korzysta.
4. Zwolnienie z obowiązku składania deklaracji VAT obejmuje tylko pełne okresy rozliczeniowe. Jeśli przedsiębiorca zawiesi działalność np. 5 maja to za maj i tak składa deklarację VAT-7. 
Działalność sezonowa a podatek od nieruchomości
Warto także pamiętać, że zawieszenie działalności nie wpływa w żaden sposób na konieczność opłacania wyższego podatku od nieruchomości używanych do celów gospodarczych. Może to być problem dla działalności sezonowych, które nie korzystają z posiadanych lokali przez cały rok. Jednak zdaniem fiskusa przejściowe niewykorzystywanie przez przedsiębiorcę nieruchomości lub jej części nie oznacza, że nieruchomość przestaje być związana z działalnością.