W obradach zorganizowanych przez Marszałka Województwa Mazowieckiego wzięli udział sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, Główny Geodeta Kraju oraz Przewodniczący Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

W sesji otwierającej spotkanie Główny Geodeta Kraju przedstawił prezentację na temat roli regionalnych infrastruktur informacji przestrzennej w procesach informacyjnych państwa.

Podczas obrad odbyło się także spotkanie z geodetami województw. Podczas dyskusji przedstawiono propozycje działań w zakresie aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych. Była to kontynuacja dyskusji rozpoczętej podczas narady zorganizowanej w GUGiK na początku lutego br. W dalszej części seminarium dyskutowano o roli samorządu terytorialnego w tworzeniu, utrzymaniu i wszechstronnym użytkowaniu zasobów informacji geoprzestrzennej.

Podczas dyskusji zwrócono uwagę na specyfikę rozwoju regionalnych i lokalnych infrastruktur. W dyskusji wzięli udział członkowie Zespołu Eksperckiego Związku Województw RP ds. Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej. Podczas drugiego dnia uczestnicy sympozjum dyskutowali na temat rekomendacji zmian przepisów dotyczących regionalnych infrastruktur informacji przestrzennej i rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Źródło: www.gugik.gov.pl, stan z dnia 1 kwietnia 2016 r.