Poprzednio polskie Lasy Państwowe reprezentował Tomasz Wójcik. Pozostałych 5 członków zarządu nie zmieniło się. Na prezydenta organizacji ponownie wybrano Georga Erlachera.

Eustafor to Europejskie Stowarzyszenie Lasów Państwowych zrzeszające gospodarzy zarządzających jedną trzecią powierzchni lasów Unii Europejskiej. Stowarzyszenie założone w 2006 r. ma za zadanie wspierać i wzmacniać lasy państwowe w Europie. Zrzesza 26 członków z 20 krajów europejskich, m.in. z Austrii, Bułgarii, Niemiec, Chorwacji, Francji, Szwecji, Norwegii.

Źródło: www.lasy.gov.pl