Jan Szramka ma 58 lat. Ukończył Wydział Leśny na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Karierę zawodową rozpoczął na stanowisku podleśniczego w Nadleśnictwie Kaliska. Potem zajmował kolejno stanowiska: nadleśniczego terenowego w Nadleśnictwie Kartuzy, inspektora obwodowego Okręgowego Zarządu LP w Gdańsku, dyrektora Ośrodka Techniki Leśnej w Gdańsku, Zakładu Transportu i Spedycji w Gdańsku, zastępcy dyrektora RDLP w Gdańsku. Dwukrotnie szefował RDLP w Gdańsku. Od 2006 r. był nadleśniczym Nadleśnictwa Gdańsk.

Marcin Polak ma 39 lat. Ukończył leśnictwo na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Jest też absolwentem zarządzania i marketingu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Pracę w LP rozpoczął w dziale technicznym Nadleśnictwa Wieluń. Potem pracował w RDLP w Krakowie w Zespole Informatyki, Wydziale Marketingu i Zespole Analiz. Przez ostatnie cztery lata zajmował stanowisko zastępcy dyrektora ds. ekonomicznych w RDLP w Krakowie.

Źródło: www.lasy.gov.pl