Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (ZGKiM), który jest wykonawcą prac związanych z realizacją przyłączy wodociągowych do budynków na terenie gminy zwrócił się do organu podatkowego się z pytaniem jaką stawkę VAT ma stosować do świadczonych robót.

ZGKiM uważa, że wykonywane przyłącza dokonywane są na rzecz budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Wobec tego, należy przeanalizować możliwość zastosowania obniżonej stawki podatku VAT dla przedmiotowych usług, na podstawie przepisów art. 41 ust. 12 oraz 41. ust. 12a ustawy o VAT, tj stawki 8 proc.


Organ podatkowy zauważył, że część prac związanych z budową przyłączy wodociągowych jest wykonywana w bryle obiektu budowlanego i stanowi jego integralną część. Natomiast pozostałe prace związane z wykonaniem przyłączy wodociągowych jak i całość prac dotyczących wykonania przyłącza kanalizacyjnego są realizowane poza bryłą obiektu budowlanego i tym samym nie stanowią jego integralnej części.

Pełna treść artykułu dostępna jest w serwisie ABC Podatki>>>