Większość przedsięwzięć, dla których potwierdzono dofinansowanie unijne w 2013 r. dotyczy budowy instalacji ograniczającej emisję tlenków azotu do powietrza. Osiem inwestycji będzie realizowanych przez sześciu beneficjentów: Elektrownię Opole, Elektrociepłownię Łódź, Elektrownię Dolna Odra, Elektrownię Rybnik, Elektrociepłownię Kraków i Elektrociepłownię Wybrzeże. Pozostała inwestycja, realizowana w Elektrowni w Kozienicach, będzie miała za zadanie zmniejszyć emisję dwutlenku siarki.


Obniżenie emisji do atmosfery tlenków azotu (do poziomu nie wyższego niż 200 mg/Nm3) – to główny cel beneficjentów odpowiedzialnych za realizację wyżej wymienionych inwestycji. Dzięki temu poprawi się jakość powietrza w regionach. Wszystkie zastosowane technologie i urządzenia będą spełniały unijne oraz krajowe normy ekologiczne.

Źródło: www.pois.gov.pl