Raport "The Great Wall of Money" analizuje wysokość kapitału przeznaczonego na inwestowanie w nieruchomości. Tak jak we wcześniejszych latach największy udział w kapitale mają fundusze inwestycyjne, od których pochodzi 56% środków. Fundusze te aktualnie dysponują kwotą 131 miliardów dolarów w porównaniu do 114 miliardów, o których mówił poprzedni raport opublikowany 6 miesięcy temu. Wzrost zanotowany został również wśród spółek giełdowych, które podwoiły ilość środków przewidzianych na inwestycje w nieruchomości (z 33 miliardów dolarów do 71 miliardów). Średni wzrost środków na inwestycje w poszczególnych krajach wyniósł 50% w porównaniu do ilości kapitału dostępnego w grudniu 2009 roku. Analizowane są również źródła pochodzenia kapitału - czy jest to kapitał lokalny, czy globalny. Według raportu obecnie dominuje kapitał lokalny i regionalny. Inwestorzy globalni są mniej aktywni. Wyniki naszych badań wyraźnie pokazują, że inwestorzy są bardziej zainteresowani krajowymi lub regionalnymi rynkami, które bardzo dobrze znają. Dotyczy to zwłaszcza regionu Azji i Pacyfiku oraz Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA), gdzie z rynków lokalnych pochodzi odpowiednio 92% i 81% kapitału.. Z tego trendu wyłamują się obie Ameryki - tylko 36% kapitału obecnego na tych rynkach pochodzi z Ameryki Północnej i Południowej.


To co ważne: większość inwestorów za istotny czynnik dywersyfikacji ryzyka uważa inwestowanie w różne typy nieruchomości - mówi Nigel Almond, Dyrektor w Dziale Badań i Strategii DTZ. Kapitał dostępny dla funduszy inwestujących swoje aktywa na rynkach Azji i Pacyfiku wzrósł o 45% z 71 miliardów dolarów do 104 miliardów dolarów. Raport wskazuje również na wzrost kapitału przeznaczonego na inwestycje w obu Amerykach - ilość środków zwiększyła się o 14% (do 111 miliardów dolarów). Kapitał przeznaczony na inwestycje w nieruchomości na rynkach EMEA wzrósł w niewielkim stopniu: o 2% (do 114 miliardów dolarów). Należy podkreślić, że obecnie kapitał przeznaczony na inwestycje w trzech najważniejszych regionach świata jest do siebie zbliżony. To różni obecną sytuację od grudnia 2008 roku, kiedy to blisko połowa środków przeznaczona była na inwestycje w regionie EMEA. Wzrost kapitału przeznaczonego na inwestycje w regionie Azji i Pacyfiku oraz w obu Amerykach pozostaje w zgodzie z danymi zawartymi w ostatnim DTZ Fair Value Index (FVI), który podkreślał, że rynki z tych regionów stają się coraz bardziej atrakcyjne. W kontekście atrakcyjności inwestycyjnej poszczególnych krajów najwięcej kapitału skupia rynek Stanów Zjednoczonych (ponad połowę środków przewidzianych na inwestycję w tym regionie). Drugim w kolejce najbardziej atrakcyjnych rynków narodowych jest Wielkie Brytania (10% kapitału przeznaczonego na inwestycję w regionie EMEA). Znaczący wzrost wartości kapitału przeznaczonego na inwestycje w regionie Azji i Pacyfiku spowoduje, że na rynku będzie większa konkurencja. Na skutek wzrostu konkurencji wzrost wartości wielu szczególnie tych najbardziej atrakcyjnych projektów może wystąpić szybciej niż zakładaliśmy to w naszej fundamentalnej analizie - mówi Hans Vrensen, Globalny Dyrektor Działu Badań w DTZ. Pomimo ostatnich wzrostów kapitału suma środków dostępnych na inwestycje ustabilizuje się w przyszłości. Od czasu naszego raportu Great Wall of Money opublikowanego w grudniu 2009 roku nastąpił znaczący wzrost kapitału przeznaczonego na inwestycje w nieruchomości. Jeżeli sprawdzą się nasze prognozy podane w Fair Value Index dotyczące dalszego spadku atrakcyjności nieruchomości, jako celu inwestycyjnego (mniej atrakcyjne stopy zwrotu) wzrosty kapitału nie będą już tak duże - podsumowuje Hans Vrensen.