Zwycięzcy otrzymują nagrody, dyplomy oraz upominki. Każda z dotychczasowych edycji skupiała ok. 30 tys. dzieci z miast, gmin, miasteczek i wsi w rejonach, w których swoją działalność prowadzą firmy biorące udział w Programie „Odpowiedzialność i Troska”.
W ramach dotychczasowych dziesięciu edycji udało się zebrać blisko 15,7 milionów butelek PET i posadzić ponad 21,6 tys. drzewek.

Tegoroczna, XI edycja Akcji rozpocznie się na początku marca i będzie trwać do końca maja. Podczas Akcji dzieci z zapałem zbierają niepotrzebne i zaśmiecające otoczenie plastikowe butelki PET. Zbierają je po to, by ten cenny surowiec nie zginął na składowiskach, ale został poddany recyklingowi. To właśnie z nich po przetworzeniu produkowane są m.in. ciepłe i lubiane nie tylko przez dzieci bluzy polarowe.

Na zbieraczy, jak co roku, czeka moc atrakcji, ekologiczne festyny i konkursy. Najlepsi zbieracze butelek mogą liczyć na liczne nagrody i niespodzianki.

Więcej na temat akcji: www.drzewkozabutelke.pl