Prosument jest programem, którego celem jest podniesienie świadomości ekologicznej. Instalując urządzenia wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych, przyszli producenci energii zaoszczędzą na rachunkach, a nadwyżkę energii elektrycznej będą mogli sprzedawać do sieci.

Sprzedaż energii umożliwiają zapisy tzw. małego trójpaku energetycznego (czyli ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. poz. 984). 16 września w Kołobrzegu podczas I Międzynarodowego Forum Ekologicznego NFOŚiGW zawarł umowy z wojewódzkimi funduszami ze Szczecina, Gdańska, Wrocławia oraz Krakowa.

Zaoferują one wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym ze swoich województw pełne dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji. Wsparciem publicznym objęte są zakupy i montaż 6 rodzajów instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii: panele fotowoltaiczne, małe wiatraki, pompy ciepła, kolektory słoneczne, piece na biomasę i układy mikrokogeneracyjne (w tym małe biogazownie). Zależnie od rodzaju instalacji, klienci mogą liczyć na dotacje w wysokości od 20-40% dofinansowania oraz pożyczki oprocentowane na 1% w skali roku na pozostałe koszty kwalifikowane.

(www.mos.gov.pl)