Pytanie
Pracownikowi wypłacono w 2013 r. (częściej niż co 5 lat) dodatkową nagrodę jubileuszową, od której potrącono składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych dolicza się wynagrodzenia podlegające oskładkowaniu do roku, za który je wypłacono lub do roku, w którym nastąpiła wypłata, jeżeli nie można ustalić okresu, za jaki one przysługują.
Do którego roku należy doliczyć wypłaconą nagrodę jubileuszową skoro okres pomiędzy wypłatą poprzedniej i obecnej nagrody wynosił 3 lata a sama nagroda była wypłacona za 38 lat pracy?