Pytanie
Budynek posiada część mieszkalną i biurową, jednak z czasem także część mieszkalna została wynajęta na biura. Właściciel budynku nie zmienił sposobu użytkowania tej powierzchni i wynajmował ją firmom trzecim. Jeden z najemców wniósł zastrzeżenie, że ta powierzchnia (właśnie jako biurowa) nie spełnia obecnych przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej w budynkach (brak dwóch wyjść ewakuacyjnych, za długa droga ewakuacji, itp). Z uwagi na aspekty konstrukcyjne obiektu, te zmiany nie mogą zostać wprowadzone, zatem aby móc dalej korzystać z tych pomieszczeń należałoby oficjalnie zmienić sposób ich użytkowania oraz uzyskać odstępstwo od warunków ppoż.
Do jakiego organu / instytucji należy się zwrócić, aby zmienić sposób użytkowania lokalu i jednocześnie uzyskać dla niego odstępstwo od przepisów ppoż.?