Pytanie
Firma otrzymała pozwolenie starosty na zbieranie odpadów w dniu 14 kwietnia 2006 r. Decyzja ta została unieważniona przez samorządowego kolegium odwoławcze decyzją z dnia 22 października 2007 r. Firma wniosła do samorządowego kolegium odwoławczego o ponowne rozpatrzenie sprawy. Kolegium decyzją z dnia 5 lutego 2008 r. utrzymało w mocy swoją decyzję z dnia 22 października 2007 r.
Do kiedy obowiązywała decyzja na zbieranie odpadów?
Do czasu wydania pierwszej decyzji przez SKO (tj. 22 października 2007 r.), czy do czasu wydania drugiej decyzji przez SKO (tj. 5 lutego 2008 r.)?