Pytanie
Czy za pozwolenie wodnoprawne na wykonanie przepustu pod zjazdem z drogi publicznej na działkę, na której inwestor planuje wybudować dom mieszkalny, należy pobrać opłatę skarbową?
Inwestor, powołując się na stanowisko wspólne Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Budownictwa oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego dotyczące stosowania przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - dalej u.o.s. i rozporządzenia w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu przy załatwianiu indywidualnych spraw z zakresu Prawa budowlanego oraz przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, twierdzi, że powinien być z opłaty zwolniony i cytuje fragment ww. stanowiska: "jeżeli budynek wielo- lub jednorodzinny będzie służył wyłącznie celom mieszkaniowym, wówczas wyłączeniu obowiązku zapłaty opłaty skarbowej podlega dokonanie wszelkich czynności urzędowych, wydanie zaświadczeń oraz zezwoleń (pozwoleń) w postępowaniach związanych z budową tego budynku, w tym zagospodarowania terenu budowy wraz z wykonaniem przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budownictwa mieszkaniowego, zjazdu z drogi, a także budowy garażu (zarówno umiejscowionego w bryle budynku, jak i wolnostojącego)".