Pytanie
Pracodawca wprowadza zmiany w schemacie organizacyjnym, m.in. zlikwidowany zostaje jeden dział, w którym zatrudniony jest członek związku zawodowego podlegający ochronie. Zakres obowiązków tego stanowiska zostaje przeniesiony na kilka innych stanowisk, pracodawca dokonuje wypowiedzenia zmieniającego bez zgody organizacji związkowej i proponuje nowe warunki zatrudnienia w innej jednostce organizacyjnej przedsiębiorstwa, około 200 km od dotychczasowego miejsca pracy. Powoduje to konieczność ponoszenia znacznych kosztów na dojazdy do pracy i wynajmu mieszkania w okolicy nowego miejsca zatrudnienia.
Czy można dokonać wypowiedzenia zmieniającego bez zgody zarządu związku zawodowego polegającego na zmianie stanowiska i tak niekorzystnego ukształtowania nowych warunków pracy?
Czy przenoszenie kosztów zatrudnienia w nowym miejscu pracy na pracownika jest zgodne z przepisami prawa pracy?
Czy nie narusza to podstawowej zasady ochrony działacza związkowego?
Czy jest to naruszenie zasad współżycia społecznego, biorąc pod uwagę, że dotychczas wykonywane czynności przez tego pracownika są wykonywane nadal?